Сайт Медіацентру УжНУ
Підрозділ створений у липні 2013 року

Міжнародне молодіжне спортивне партнерство: успішний проект працює й після офіційної реалізації

Словацькі й українські партнери готові до продовження співпраці

0 318
Озеро Домаша, що в Словаччині, та колеги з однойменного серф-клубу, очолюваного Паволом Лопуховським, координатором проекту «Міжнародне молодіжне спортивне партнерство» зі словацького боку, зустріли ужгородську команду студентів, які приїхали сюди разом зі своїм українським координатором – доцентом кафедри фізичної реабілітації УжНУ Оленою Дуло, як рідних!

Міжнародне молодіжне спортивне партнерство: успішний проект працює й після офіційної реалізаціїЩирі вітання, обійми, обмін новинами – і до води! Спорядження, придбане за сприяння Норвезького фінансового механізму, чекає як українських, так і словацьких студентів з Кошицької технічної академії. Щоправда, першого дня Домаша дуже мирна і спокійна, тож серфи не підняти – вітру нема… Зате дружними зусиллями на воду спускають падлборди, влаштовуючи змагання на них. Хто за кого вболіває, важко збагнути – найбільше овацій і загального схвалення перепадає тому, хто виконує все професійно й зі спортивною затятістю: до фіналу дійти, хай там що і як складається.

Міжнародне молодіжне спортивне партнерство: успішний проект працює й після офіційної реалізаціїМіжнародне молодіжне спортивне партнерство: успішний проект працює й після офіційної реалізаціїПісля обіду й короткого відпочинку на воду лягають байдарки та каное – й ужгородська команда в повному складі практикується у веслуванні. Уже під вечір небо темніє – набігла хмарка, дихнув вітер – й на озеро чимдуж мчать ті, хто терпляче вичікує сприятливих погодних умов для серфування. Керівники ж проекту зі словацького та українського боку в цей час оптимістично обговорюють плани на майбутнє: оскільки ґрантодавці задоволені виконаною роботою, то вона може продовжитися.

Міжнародне молодіжне спортивне партнерство: успішний проект працює й після офіційної реалізаціїУ цьому переконуємося й у наступні дні, коли триває підготовка до сплавляння і, власне, сам сплав на каяках по гірській річці Ондава. Перше, чого вчать, – берегти своє життя і спорядження. Вправу треба виконувати доти, доки не вийде: перекинутися на каяку так, щоб відстебнутися від нього під водою й виринути на поверхню неушкодженим з падлом (так тут називають весло) в одній руці, а другою притримуючи плавзасіб. А що? – філософія на всі випадки життя! Далі вчать гальмувати на воді – саме це допомагає уникати тих численних перешкод, які з’являються на шляху в реальному часі: а це й стрімка течія, величезні брили, корчі, змії тощо. «Вода дуже мудра. Потребує спритності й поваги до себе», – невпинно повторює вправний тренер-каякіст.

Міжнародне молодіжне спортивне партнерство: успішний проект працює й після офіційної реалізаціїУжгородська команда, що складалася з представників чотирьох факультетів – здоров’я людини і фізичного виховання, інформаційних технологій, філологічного та юридичного – долає семикілометровий маршрут успішно, хоч і з пригодами. З води виходять не ледь знайомі ще до вчора люди, а команда згуртованих спільною метою й труднощами зокрема спортсменів, які вже зуміли подати одне одному руку, підставити плече тощо. Спорядження просушити, скласти…

Міжнародне молодіжне спортивне партнерство: успішний проект працює й після офіційної реалізаціїА ще тут неперевершена мовна практика: звучить українська, словацька, російська, англійська. Ось у чому найперша вартісність такого роду проектів.

Це добре розуміють як ті, хто багато років свого життя віддав спорту, так і ті, хто виховує майбутніх спортсменів. Олена Дуло під час прощання висловлює щиру вдячність Паволу Лопуховському та його колегам за теплий прийом і високу організацію заходу. Словацькі друзі запевняють у тому, що їх спільнота відкрита й готова до продовження співпраці.

Галина Шумицька

The successful project works after finishing its realization

Lake Domasha in Slovakia and colleagues of the same name surfer club, which is headed by Pavel Lopukhovsky, the coordinator of the project “International Youth Sports Partnership” rom the Slovak side met the team of students from Uzhhorod, which came there with their Ukrainian coordinator – Associate Professor of the Department of Physical Rehabilitation of UzhNU Olena Dulo as a relatives!

Міжнародне молодіжне спортивне партнерство: успішний проект працює й після офіційної реалізаціїSincere congratulations, hugs, news exchanging – and to the water! Equipment which were purchased with the assistance of the Norwegian Financial Mechanism, awaited both teams of students – Ukrainian and Slovak from Technical Academy of Kosice. Truly, on the first day Domasha was very peaceful and calm, so sails of the surf didn’t raise – there was no wind … But with friendly efforts floated out the paddleboards and arranged competitions with them. It was difficult to comprehend who cares for whom – the most ovations and general approval went to someone who performed everything professionally and with sporty stubbornness: to reach the finale anyway.

Міжнародне молодіжне спортивне партнерство: успішний проект працює й після офіційної реалізаціїМіжнародне молодіжне спортивне партнерство: успішний проект працює й після офіційної реалізаціїAfter dinner and short rest on the water went canoes – and team of Uzhhorod in full stock was practiced in rowing. Even at night, the sky darkens – the cloud has raged, the wind has breathed – and those who patiently awaited favorable weather conditions for surfing were rushing to the lake. The leaders of the same project from the Slovak and Ukrainian side at this time were peacefully and inspiring discussing plans for the future: since the grantors were satisfied with the work done, it can be continued.

Міжнародне молодіжне спортивне партнерство: успішний проект працює й після офіційної реалізаціїWe convinced in that on the next days, during the preparation for rafting and rafting itself on kayaks along the river Ondava. The first thing we learnt is to take care of our lives and equipment. Exercise should be done until it comes out: to throw water into a kayak so as to get rid of it under water and pour it onto the surface intact with a paddle (so called a paddle) in one hand and the other holding the boat. So what? – Philosophy for all occasions! Then they learnt to brake on water – this helps to avoid the many obstacles that appear on the way in real time, and this is a rapid flow, huge blocks, snags, snakes, and so on. “Water is very wise. It requires agility and respect for oneself “, – a very skillful coach-kayakist tirelessly repeated.

Міжнародне молодіжне спортивне партнерство: успішний проект працює й після офіційної реалізаціїThe team of Uzhhood, which consisted of representatives of four faculties – the Faculty of Human Health and Physical Education, the Law, Philological and Faculty of Information Technologies – overcome the seven-kilometer route successfully, albeit with adventures. From the water comes out people, who are not nearly familiar before yesterday, but the team which is united with the same goal and difficulties, including athletes who have already managed to give each other a hand, to place a shoulder, and so on. Store the equipment, dry it and pack it.

Міжнародне молодіжне спортивне партнерство: успішний проект працює й після офіційної реалізаціїAnother outstanding language practice: Ukrainian, Slovak, Russian, English. This is the first cost of such projects.

This is well understood for those who has given sport a lot of years, and for those who brings up future athletes. Olena Dulo during the farewell expresses sincere gratitude to Pavel Lopukhovsky and his colleagues for the warm welcome and high organization level of the event. Slovak friends assure that their community is opened and ready for the further cooperation.

Halyna Shumytska
Залишіть відповідь

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.