Сайт Медіацентру УжНУ
Підрозділ створений у липні 2013 року

Міждисциплінарний науково-методичний семінар влаштували представники кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи й кафедри історії України

Обговорювали проблеми якості вищої освіти і освітньої діяльності та правовий захист інтелектуальної власності педагога

0 410
Метою вищої освіти, серед іншого, є здобуття особою високого рівня наукових, творчо-мистецьких, професійних і загальних компетентностей, необхідних для діяльності за певною спеціальністю чи в певній галузі знань. Курс на реформування освіти в Україні загалом та у вищій школі зокрема, що відбито у законах України «Про освіту» та «Про вищу освіту», потребує вирішення нових завдань, а отже, нових підходів.

Міждисциплінарний науково-методичний семінар влаштували представники кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи й кафедри історії УкраїниУ рамках спільної роботи з підготовки висококваліфікованих фахівців викладачі кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи й кафедри історії України, зокрема доценти О.О.Попадич, В.В.Туряниця, В.В.Міщанин, які забезпечують освітній процес у магістрантів з дисциплін «Педагогіка та психологія у вищій школі», «Методика викладання історичних дисциплін у вищій школі» та «Право інтелектуальної власності в освіті» за спеціальністю 014.03 Середня освіта (Історія) днями спільно провели міждисциплінарний науково-методичний семінар «Проблеми якості вищої освіти і освітньої діяльності та правовий захист інтелектуальної власності педагога».

Метою модераторів заходу була спрямованість на розвиток у магістрантів самостійності, ініціативи, творчих здібностей, підвищення рівня їхньої професійної майстерності, вміння забезпечити свою майбутню ділянку роботи, зокрема викладання фахових дисциплін, на високому науково-теоретичному і методичному рівнях.

Міждисциплінарний науково-методичний семінар влаштували представники кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи й кафедри історії УкраїниВідкрила семінар доцент О. Попадич. Вступне слово виголосили й доценти В. Туряниця та В. Міщанин, які акцентували, що підготовка конкурентоспроможного фахівця у вищій школі України, відповідно до вимог європейської освіти, в системі якої перебуває і вітчизняна освіта, вимагають сьогодні інноваційних підходів у самореалізації особистості як на рівні педагога, так і студента, котрі є учасниками освітнього процесу. Саме в ході якісної освітньої діяльності рівень організації освітнього процесу у закладі вищої освіти забезпечує особам якісну вищу освіту, яка сприяє створенню нових систематизованих знань, умінь, практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, інших компетентностей у відповідній галузі знань за певною кваліфікацією на рівнях вищої освіти. Адже програма підготовки магістра обов᾿язково включає значну за обсягом дослідницьку (наукову) компоненту.

Виголошені магістрантами С.Гуланом, М.Канюк, Р.Студзинською, Ф.Федак, В.Деженіцьким, М.Рекрутяком та В.Миговичем доповіді, заявлені у програмі семінару, торкалися наболілих проблем в освіті України. Магістранти розкрили систему забезпечення якості вищої освіти і освітньої діяльності суб᾿єктів освітнього процесу, форми і методи діагностики та оцінювання знань студентів, сучасну професіограму педагога вищої школи, проблему мови освіти в поліетнічній державі та правового захисту інтелектуальної власності педагога. Окреслені проблеми викликали не тільки зацікавленість у присутніх магістрів, а й жваву дискусію під час їх обговорення.

Тішить, що заявлені педагогами завдання були повністю й ефективно реалізовані під час семінару за активної участі всіх учасників у ході якісної освітньої діяльності. Варто відзначити, що педагоги О.Попадич, В.Туряниця та В.Міщанин увесь час урізноманітнюють форми роботи зі студентами. Для них проведення занять із залученням інновацій стало не стільки формальною ознакою, як життєвою потребою, яка переросла в добру сформовану традицію та поширюється в усіх формах їхньої освітньої діяльності. Усе це є характерною рисою їх сумлінності і вимогливості до своєї праці, високого рівня майстерності, практичного досвіду та вболівання за стан освіти в Україні.

В.Троян,
член Національної спілки журналістів України
Залишіть відповідь

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.