Сайт Медіацентру УжНУ
Підрозділ створений у липні 2013 року

Освітня послуга УжНУ з навчання юриспруденції на бакалаврських програмах реалізує потенціал студентів краще, ніж в інших правничих школах України

Такі висновки дослідження стану юридичної освіти в Україні з огляду на якість освітньої послуги, що надається закладами вищої освіти, і на якість набутих випускниками компетенцій

0 171

Освітня послуга УжНУ з навчання юриспруденції на бакалаврських програмах реалізує потенціал студентів краще, ніж в інших правничих школах України

Нині цінність диплома про вищу юридичну освіту в Україні девальвована наявністю на ринку праці маси дипломованих фахівців з дуже низькою кваліфікацією, котрих не можна вирізнити за дипломом. Проблемою є те, що роботодавець не може з самого диплома державного зразка мати підтвердження наявності бодай мінімального рівня компетенцій.

Спробою внести корективи в ситуацію, що склалася, у межах проекту «Удосконалення юридичної освіти та освіти з прав людини» Координатора проектів ОБСЄ в Україні у співпраці з Міністерством освіти і науки України стало дослідження стану юридичної освіти в Україні з огляду на якість освітньої послуги, що надається закладами вищої освіти, і на якість набутих випускниками компетенцій. Дослідження виконувалося на основі аналізу даних вступних кампаній у магістратуру. Встановлено показники якості знань випускників і вступників у розрізі форм навчання, закладів вищої освіти, правничих предметів, взаємозв’язку між потенціалом вступників, рівнем надання освітніх послуг та результатами правничого ЗНО.

У дослідженні були опрацьовані дані близько 16 тисяч вступників до магістратури із 150 навчальних закладів України. Текст дослідження містить близько 90 таблиць із порівняльним аналітичним матеріалом та рекомендаціями як для Міністерства, так і для закладів вищої освіти з підготовки студентів правничих спеціальностей. Ознайомитися з повним текстом дослідження можна за посиланням.

Дослідження ілюструє (і це надзвичайно цікаво), що рейтинг навчальних закладів, побудований за будь-яким видом результатів правничого ЗНО не може адекватно відображати рівень викладання у виші чи якість освітніх послуг.

Найбільш адекватним рейтингом правничих шкіл за рівнем правничих знань випускників (не збігається з рівнем викладання чи якістю освітньої послуги) є рейтинг, побудований за середнім рівнем правильності відповідей випускників на запитання ЗНО чи середнім тестовим балом випускників.

Рейтинг вишу за гарантованим рівнем компетенцій випускників-юристів можна будувати за відсотком подолання порогового бала серед випускників. Такий «рейтинг самоповаги» є відображенням стандартів правничої школи щодо допустимого de facto рівня компетенцій найслабших власних студентів, яким ця школа вважає за допустиме надати свій диплом.

З огляду на це, цікавим і корисним є висвітлення результатів роботи УжНУ в підготовці юристів, випускників бакалаврату, у співвідношенні з іншими навчальними закладами України. Оцінка освітньої послуги базується на оцінці блоку «Право» правничого ЗНО. Успіхи з іноземної мови суттєвою мірою визначаються основами, закладеними в середній школі, а не лише обмеженою кількістю годин, які присвячують вивченню іноземної у правничому бакалавраті. Також «якість освітньої послуги на бакалавраті» не варто застосовувати щодо ТЗНПК (тест із загальних правничих компетентностей), оскільки навчання на бакалавраті не значною мірою впливає на особисті якості, що вимірюються в ТЗНПК.

Для унаочнення аналізу наведемо фрагмент таблиці порівняння якості освітніх послуг правничих шкіл, що комплексно відбиває результати за різними показниками:

Освітня послуга УжНУ з навчання юриспруденції на бакалаврських програмах реалізує потенціал студентів краще, ніж в інших правничих школах УкраїниГоризонтальна лінія в гістограмі подає середній по Україні рівень у кожній категорії. Відповідно якість освітньої послуги (розкриття освітнього потенціалу студента), що є вищою, ніж у середньому по Україні, відображається стовпчиком, направленим вверх від горизонтальної лінії і його забарвлено в зелений (синій, блакитний) колір. Стовпчик, що направлений вниз від горизонтальної лінії середнього і забарвлений в червоний (жовтий, помаранчевий чи коричневий) колір відображає якість освітньої послуги, нижчу від середньої.

Із гістограми чорного кольору випливає, що УжНУ на спеціальність «Право» набирає порівняно однаково дуже слабких, слабких, середніх та сильних абітурієнтів. Надзвичайно мало дуже сильних абітурієнтів. На жаль, потенційно дуже сильні абітурієнти обирають виші, які завдяки своїй передісторії (репутації) і маркетинговим зусиллям набирають на навчання лише сильних абітурієнтів з високим освітнім потенціалом.

Наступна позиція гістограми, де стовпчики вверх – зелені, а вниз – червоні візуалізує ступінь розкриття правничого освітнього потенціалу випускників. З гістограми видно, що якість освітньої послуги УжНУ з навчання права (відповідний блок «Право» правничого ЗНО) в групі осіб, що мають найвищий освітній потенціал (незважаючи на те, що їх зараховано на навчання найменше), є набагато вищою, ніж в середньому по Україні. Графічний вияв якості послуги для цієї групи – крайній правий стовпчик у гістограмі, що йде вгору від горизонтальної лінії (середні значення по Україні) і має зелений колір. Відповідний числовий вираз якості послуги (+0.53 логіта) можна знайти у вертикально розміщеному рядку правобіч від гістограми. Ця інформація свідчить, що особи з найсильнішим освітнім потенціалом, які пройшли навчання в УжНУ, продемонстрували надзвичайно високий результат тесту у блоці «Право» правничого ЗНО. Особи із дуже слабким та середнім освітнім потенціалом (крайня ліва та центральна колонка в гістограмі) продемонстрували помітно вищий рівень реалізації освітнього потенціалу, ніж середній по Україні (відповідне значення в логітах 0,27 та 0,26). Особи зі слабким освітнім потенціалом продемонстрували практично середній по Україні результат (-0.02 логіта), а із сильним потенціалом – трохи вищий, ніж середній по Україні (0.10 логіта).

Тобто освітня послуга УжНУ реалізує потенціал найсильніших студентів помітно краще за інші правничі школи на бакалаврських програмах. Крім того, відповідна освітня послуга реалізує потенціал усіх студентів краще, ніж це роблять інші правничі школи.

Незважаючи на те, що оцінка освітньої послуги правничої школи базується на оцінці блоку «Право», не можна залишити поза увагою результати тестування критичного мислення студентів (що виявилося суттєво нижчим, ніж середній по Україні) та іноземної мови (що виявився значно вищим, ніж середній по Україні).

Всі ці дані та відкрита інформація про якість освітніх послуг для різних категорій абітурієнтів потрібні для  усвідомленого й зваженого рішення вступника перед поданням документів на вступ. Абітурієнт має бути поінформованим про потенційну реалізацію освітнього потенціалу, яку забезпечує та чи та правнича школа.

Варто зауважити, що якість здобутої освіти визначається дією двох факторів: освітнім потенціалом особи і тим, наскільки якісно освітня послуга розкрила цей потенціал особи.

– Нас надзвичайно тішить і дає підстави для оптимізму те, що показники реалізації освітнього потенціалу студентів-юристів Ужгородським національним університетом (відбито в останній графі) різного рівня є вищими, ніж середні в Україні. Ми не завжди можемо похвалитися блискучими досягненнями в наборі сильних студентів на навчання, але завдяки ефективній системі стимулювання навчальної роботи, талановитому і мотивованому викладацькому складу, повністю реалізуємо освітній потенціал більшості студентів, – ідеться в інформації юридичного факультету УжНУ

Залишіть відповідь

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.