Сайт Медіацентру УжНУ
Підрозділ створений у липні 2013 року

Представники навчальної частини УжНУ мали зустріч-дискусію з магістрами спеціальності «Освітні, педагогічні науки»

Обговорили питання академічної доброчесності, формування індивідуальної освітньої траєкторії

0 70
На кафедрі загальної педагогіки та педагогіки вищої школи факультету суспільних наук триває переддипломна практика для студентів спеціальності «Освітні, педагогічні науки» (освітні програми «Педагогіка вищої школи» та «Організація дошкільної освіти»).

Представники навчальної частини УжНУ мали зустріч-дискусію з магістрами спеціальності «Освітні, педагогічні науки» Магістри опрацьовують наукову та методичну літературу з теми магістерської роботи, розробляють методологічну базу дослідження, виконують емпіричні дослідження, результати яких буде проаналізовано і відображено у магістерських роботах.

Вимогою часу стало вивчення студентами наукової та методичної літератури з тем магістерських робіт за допомогою електронного репозитарію УжНУ, ресурсів вільного доступу – українських, зарубіжних, Scopus, Web Of Science, а також сайтів науково-педагогічних видавництв, вітчизняних закладів вищої освіти та інститутів післядипломної педагогічної освіти.

Під час роботи над науковими дослідженнями актуальним є питання академічної доброчесності. Саме тому дуже доречною стала зустріч магістрантів із заступницею начальника навчальної частини, начальника відділу моніторингу якості освіти, методичного та інформаційного забезпечення освітнього процесу Мар’яною Сабадош, яка щиро прийняла запрошення керівника практики доц. Олени Попадич.

Представники навчальної частини УжНУ мали зустріч-дискусію з магістрами спеціальності «Освітні, педагогічні науки» Під час зустрічі представниця навчальної частини зазначила, що в УжНУ визначено чіткі стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності. Університет популяризує академічну доброчесність (насамперед через імплементацію цієї політики у внутрішню культуру якості) та використовує відповідні технологічні рішення як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності.

Також пані Сабадош нагадала присутнім, що дотримання академічної доброчесності в УжНУ регламентується Положенням про академічну доброчесність в Ужгородському національному університеті та етичним кодексом вишу. У виші створена постійна комісія з питань академічної доброчесності та етики, діяльність якої регулюється відповідним Положенням про комісію з питань академічної доброчесності та етики. Перевірка робіт на плагіат здійснюється за допомогою програм Unicheck та StrikePlagiarism.

Голова комісії з дотримання академічної доброчесності на кафедрі загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Олена Попадич поінформувала практикантів, що учасники освітнього процесу мають безоплатний доступ до інфраструктури та інформаційних ресурсів УжНУ, необхідних для навчання, викладацької та наукової діяльності в межах ОНП: Наукової бібліотеки, електронного репозитарію, сайту електронного навчання тощо. Сторінка кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи має окремий розділ, присвячений академічній доброчесності, який містить нормативні документи та корисні матеріали стосовно рекомендацій щодо дотримання академічної доброчесності, рекомендації щодо запобігання плагіату.

Представники навчальної частини УжНУ мали зустріч-дискусію з магістрами спеціальності «Освітні, педагогічні науки»Крім того, всі наукові керівники наголошують на необхідності дотримання правил доброчесності та запобігають появі випадків плагіату в роботах магістрів. «Усі роботи здобувачів спеціальності «Освітні, педагогічні науки» пройдуть відповідну перевірку та будуть розміщені в репозитарії УжНУ», – підсумувала Олена Олександрівна.

Також присутні обговорили формування індивідуальної освітньої траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін у обсязі, передбаченому законодавством.

Мар’яна Володимирівна нагадала, що в УжНУ вибірковість наявна як принцип організації освітнього процесу. Нормативно визначено її процедуру, зокрема у Положенні про організацію освітнього процесу та Положенні про порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін.

Не менш продуктивною була й  дальша робота учасників зібрання. Присутня на зустрічі доктор педагогічних наук, гарант освітньої програми «Педагогіка вищої школи» Магдалина Опачко залучила присутніх магістрів до бесіди про їх підготовленість до написання і оприлюднення результатів наукового дослідження. «Рівень підготовленості залежить від організаційної (усвідомлення цілей і завдань дослідження, вироблення покрокового плану дій щодо проведення дослідження, дотримання термінів у оформленні та оприлюдненні результатів тощо); психологічної (прийняття ситуації, створення внутрішнього комфортного стану, включення елементів творчості, позитивна налаштованість на процес і результат дослідження) та особистісної (відповідальність, дисциплінованість, критичність і креативність, розширення лінії дотику досліджуваної проблеми із соціумом через індивідуальну причетність, вироблення ставлень та оціночних суджень) складових», – зауважила Магдалина Василівна.

У цьому контексті магістрів було залучено до перегляду освітньої програми та формування робочого навчального плану (відповідно до п.4.11. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти ДВНЗ «УжНУ»).

Також пані Опачко провела опитування магістрів. Побажання здобувачів буде враховано при перегляді освітньої програми, а результати опитування будуть доступні на офіційному сайті УжНУ.

Загалом присутні обговорили широкий спектр питань, актуальних для сфери освіти.

За інформацією доцентки кафедри загальної педагогіки та
педагогіки вищої школи Олени Попадич
Залишіть відповідь

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.