Сайт Медіацентру УжНУ
Підрозділ створений у липні 2013 року

Кафедра української мови вдосконалює традиційні та впроваджує новітні лінґводидактичні технології у викладанні державної мови як нерідної

Деякі думки з приводу підготовки фахівців для викладання української мови в іншомовному середовищі та особливості навчального курсу «Методика викладання української мови у загальноосвітніх закладах з мовами навчання національних меншин»

0 806

Кафедра української мови вдосконалює традиційні та впроваджує новітні лінґводидактичні технології у викладанні державної мови як нерідної

Кафедра української мови Ужгородського університету упродовж останніх шести років (з 2012―2013 н.р.) у системі підготовки магістрів забезпечує навчальний курс «Методика викладання української мови у загальноосвітніх навчальних закладах із мовами навчання національних меншин», головна мета якого – допомогти студентам засвоїти відомості як про традиційні методики навчання української мови як нерідної, так і новітні лінґводидактичні технології.

Особливої уваги тут надають змістові ключових понять методики викладання української мови як нерідної; змістові програм і підручників з української мови для загальноосвітніх закладів із мовами навчання національних меншин; методиці навчання української фонетики, лексики, граматики.

Крім фахових знань, у методиці навчання мови як нерідної не обійтися без психології, соціолінгвістики, культурології...

Кафедра української мови вдосконалює традиційні та впроваджує новітні лінґводидактичні технології у викладанні державної мови як нерідноїОскільки ця навчальна дисципліна спирається передусім на мовознавчі науки, важливо забезпечити насамперед належну, на рівні сучасних стандартів, фахову, методологічну і методичну підготовку майбутнього учителя. Бо ж чого навчить учнів учитель без фахових знань?

Психологія, соціолінгвістика  і культурологія ― науки, які «постачають» відомості для методики навчання мови як нерідної (другої). У нашому випадку ― державної. Цікаво спостерігати, як студенти виявляють інтерес саме у цих точках дотику: мовна політика держави – білінгвізм – структура шкільної освіти – етнічний склад рідного краю – психологічні основи навчання – і ще багато тем, у яких магістранти, закінчивши навчання, добре орієнтуються. Сучасний викладач української мови в іншомовному середовищі дотримується високих критеріїв толерантності у міжетнічних стосунках. І тому важливо прагнути оволодіти основами знань з історії, культури, фольклору, літератури, етнографії, особливостей етикету етносу, до якого належать учні.

підготувати учня до ЗНО чи навчити вільно послуговуватися українською?

Кафедра української мови вдосконалює традиційні та впроваджує новітні лінґводидактичні технології у викладанні державної мови як нерідноїУся світова методика навчання мови як нерідної спирається на рідну мову того, хто навчається. Володіти рідною мовою учнів (хоча б на початковому рівні) ― це вже доконечна потреба в умовах нашого регіону для вчителя, який має намір викладати українську мову для учнів ― етнічних угорців. Крім того, він повинен знати основні відомості про систему і структуру рідної мови учнів (це також нюанси методики). Такому вчителю комфортніше буде працюватися, він успішніше зуміє мотивувати учнів. Студенти переконуються в цьому, коли відвідують разом із викладачами угорськомовні навчальні заклади в Ужгороді, де вчителі охоче розповідають молоді про особливості методики навчання української мови, демонструючи різні форми роботи на уроках.

Кафедра української мови вдосконалює традиційні та впроваджує новітні лінґводидактичні технології у викладанні державної мови як нерідноїДуже добре, коли в угорськомовному навчальному закладі викладають українську мову етнічні угорці, випускники українського відділення, якщо вони здобули належний рівень фахової підготовки. А таких у нашій області чимало – учителів, які щодня трудяться, намагаючись реалізувати вимоги навчальних програм, що не поступаються за обсягом і складністю програмам для шкіл, де навчання – рідною мовою учнів. Тож яке завдання стоїть перед учителем: підготувати учня до ЗНО чи навчити вільно послуговуватися українською мовою у різних сферах суспільного життя? Результати ЗНО ― це не завжди показник володіння учнем українською мовою. Це показник недостатнього (чи низького) рівня засвоєння окремих тем з української мови і літератури, які часом дуже далекі від потреб щоденного спілкування учня в сучасному світі.

рівень володіння мовою визначають тип школи, місцевість, мова спілкування у родині, позиція батьків, мотивація

Кафедра української мови вдосконалює традиційні та впроваджує новітні лінґводидактичні технології у викладанні державної мови як нерідноїНам час усвідомити, що мовна картина (ситуація) в Україні змінилася. Українська за радянських часів реально мала статус мови меншини, як і угорська та інші мови національних спільнот. Починаючи з 1992 року, українська мова викладається як навчальний предмет у школах з угорською мовою навчання. Безумовно, є проблеми з рівнем оволодіння учнями державної мови, які пояснюються різними чинниками: тип школи, сільська чи міська місцевість, мова спілкування у родині, позиція батьків, наявність чи брак мотивації. Наші спостереження засвідчують різний рівень володіння українською мовою учнями у міських і сільських школах. Безперечно, у гімназії в Ужгороді, де нас щороку радо приймають, демонструють уроки української мови, учні виявляють значно вищий рівень комунікативних можливостей українською мовою і знань про українську мову (що, власне, і є метою ЗНО). Тому часом вихоплені з контексту кадри у ЗМІ створюють у суспільстві викривлене, неадекватне уявлення про мовну ситуацію у краї.

Навчити учня ― етнічного угорця чи румуна – української мови на тому рівні, який би дозволив йому принаймні вільно почуватися в українськомовному середовищі, а комусь і продовжувати освіту в Україні та вибудовувати професійну кар’єру, ― надзвичайно складна праця, до якої треба знань, хисту, бажання, методичної креативності, вчительської харизми. Наші студенти готові приймати виклики часу, готові експериментувати з методиками.

Алла Галас,
доцент кафедри української мови УжНУ
P.S. Магістранти спеціальності «Середня освіта». Українська мова і література», опановуючи курс «Методика викладання української мови як нерідної» під наставництвом доцента Алли Галас, нещодавно відвідали Тисаагтелекську дев’ятирічку, де за мову навчання – угорська. Під враженням від почутого й побаченого відгукнулися про креативне екскурсійне заняття:

Кафедра української мови вдосконалює традиційні та впроваджує новітні лінґводидактичні технології у викладанні державної мови як нерідної– Краще раз побачити, ніж сто разів почути – у цьому ми, магістранти, ще раз переконалися, побувавши у Тисаагтелекській ЗОШ І–ІІ ступенів під час виїзного заняття з курсу «Методика викладання української мови як нерідної». Нас привітно зустрів директор школи Віктор Андрійович Ур – дуже позитивна людина. Ми ознайомилися з життям школи: відвідали уроки, побачили в дії концепцію «Нової української школи», поспілкувалися з учителями й учнями, розпитували про труднощі сприймання учнями української мови, виконували завдання у шкільних підручниках з української мови. Врешті, зробили висновки для майбутньої педагогічної діяльності. Приємно здивувала тутешня бібліотека, забезпечена найновішими навчальними виданнями з української мови і літератури. День у школі з навчанням угорською мовою виявився пізнавальним і цікавим. Тож дякуємо нашому викладачеві Аллі Михайлівні Галас, яка є організатором і безпосереднім учасником наших пригод. Сподіваємося, що таких занять буде якомога більше.

Залишіть відповідь

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.