Сайт Медіацентру УжНУ
Підрозділ створений у липні 2013 року

З богемістами УжНУ ділилися досвідом педагоги-стейкголдери

0 123

Освітня програма «Чеська мова та література» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, окрім формування базових знань і компетентностей у галузі філології, дослідницької діяльності, перекладу, спрямована також на підготовку кваліфікованих фахівців для викладання чеської мови як другої іноземної у закладах загальної середньої освіти нашого краю – у цьому полягає її регіональний контекст.

З богемістами УжНУ ділилися досвідом педагоги-стейкголдериЗі змінами в шкільній програмі 2013 року ‒ запровадженням другої іноземної мови ‒ чеську мову як другу іноземну почали вивчати в загальноосвітніх школах Закарпаття, зокрема в Ужгородській спеціалізованій школі І–ІІІ ступенів №3 ім. Т.Г.Масарика (нині – Ужгородський ліцей №3), де чеську мову вивчає близько 450 учнів. У Мукачівській загальноосвітній школі І–ІІІ ст. №6 (тепер – Мукачівський ліцей №6) понад 700 школярів вивчають мову з 2014 року. З 2016 р. чеська з’явилася й у Свалявській загальноосвітній школі І–ІІІ ступенів № 1 ім. Т.Г. Масарика (близько 190 учнів).

Кожен із цих закладів є базою педагогічної практики для здобувачів освітньої програми «Чеська мова та література» ОС «Бакалавр».

Тісна взаємодія освіти й ринку праці в межах підготовки філологів – богемістів, учителів чеської мови і літератури здійснюється через залучення стейкголдерів на всіх етапах реалізації освітньої траєкторії. Для студентів організовуються гостьові лекції закордонних фахівців, зустрічі з педагогами-практиками нашого краю. У грудні кафедра словацької філології організувала аудиторні заняття на актуальну проблематику «Особливості викладання чеської мови як другої іноземної в умовах Нової української школи».

Зокрема, перед студентами-богемістами виступила випускниця освітньої програми «Чеська мова та література», а нині вчителька чеської мови та літератури Ужгородського ліцею №3 Діана Данко. Ішлося про актуальні проблеми викладання чеської мови як другої іноземної в умовах Нової української школи.  Доповідачка повідомила присутнім, що вивчення іноземних мов у 2023/2024 навчальному році провадиться за кількома Державними стандартами та типовими освітніми програмами.

Друга іноземна мова (чеська – дві години на тиждень) включена до навчального плану освітньої програми Ужгородського ліцею №3 як вибірковий компонент. Програма чеської як другої іноземної після громадського обговорення була затверджена Міносвіти і науки. Вона ґрунтується на принципах комунікативної спрямованості освітнього процесу для реалізації цілей і завдань навчального предмету «Друга іноземна мова», особистісної орієнтації на учня, інтеграції видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письма) в освітньому процесі.

Окремо пані Діана проаналізувала підручники.

Учні 5–8 класів вчаться за підручником Lídy Holé «Česky krok za krokem 1 А1-А2» (з СD-дисками та двома робочими зошитами), школярі 9-11 класів – за підручником Lídy Holé «Česky krok za krokem В1» (теж з СD-дисками та двома робочими зошитами). Підручники й робочі зошити за міністерським дорученням пройшли подвійне рецензування й рекомендовані для використання в освітньому процесі при вивченні чеської мови як другої іноземної.

Щодо додаткової навчально-методичної літератури, то вчителі вільні в її виборі й можуть застосовувати ту, що найкраще реалізує їхню методику навчання й компетентнісний потенціал предмета. Програма не обмежує самостійність і творчу ініціативу вчителів, передбачаючи гнучкість у виборі та розподілі навчального матеріалу відповідно до потреб учнів й обраних засобів навчання.

У лекції було проаналізовано особливості добору й використання методів, форм, засобів навчання відповідно до тенденцій розвитку сучасної шкільної іншомовної освіти. Ідеться про комунікативне спрямування процесу навчання; діяльнісну технологію навчання; особистісно орієнтовану парадигму процесу навчання, його відповідність віковим особливостям учнів (особливо для учнів Нової школи), а також культурологічне спрямування навчальної діяльності. Освітні технології, які використовуються у викладанні чеської мови як другої іноземної, сприяють успішному оволодінню учнями навчальними діями, зорієнтованими на здобуття досвіду спілкування чеською мовою в усній і письмовій формах, який базується на засвоєнні лексичних мовних одиниць, їх граматичних форм і механізмів оперування ними в практичній діяльності.

Методи, форми, види навчання та засоби його здійснення оптимально забезпечують ефективність способів представлення та активізації дібраних мовних і мовленнєвих одиниць.

Навчання другої іноземної мови організоване за принципом оволодіння учнями видами мовленнєвої діяльності. Водночас завдяки засобам чеської мови відбувається ознайомлення із соціокультурними, соціолінгвальними, лінгвокраїнознавчими аспектами культури та історії Чеської Республіки. Весь процес навчання набуває форми діалогу культур (чеської та української). Такий підхід забезпечується спеціальними видами й формами навчальної діяльності, серед яких визначальне місце належить комунікативним завданням, зокрема інтерактивним технологіям і навчально-мовленнєвим ситуаціям, які в освітній діяльності учнів набувають пріоритетних засобів навчання.

За інформацією доц. кафедри словацької філології
Юлії Юсип-Якимович
Залишіть відповідь

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.