Сайт Медіацентру УжНУ
Підрозділ створений у липні 2013 року

В УжНУ під час круглого столу зі стейкголдерами обговорили ОПП «Чеська мова та література» для бакалаврату

Учасники форуму дійшли висновку, що цілі освітньої програми враховують важливі зміни на ринку праці й дадуть змогу її випускникові бути конкурентоспроможним, влаштовуючись на роботу

0 125
Робоча група разом з гарантом ОП «Чеська мова та література» першого бакалаврського рівня вищої освіти провела черговий відкритий форум з учасниками освітнього процесу та зацікавленими сторонами: випускниками програми (Віктором Федурцею, Юлією Паращак), роботодавцями (Вікторією Шепою, Людмилою Сидір, Тетяною Кошелею, Людмилою Богдан-Котовською), представниками академічної спільноти (Оленою Шимко, Юлією Паращак), щоб врахувати позиції зацікавлених сторін щодо функціонування та можливої оптимізації освітньої програми, її узгодження з вимогами ринку праці й очікуваннями здобувачів освіти. Серед іншого було проаналізовано й результати чергового анкетування стейкголдерів.
Учасники круглого столу
Учасники круглого столу

Випускники програми зберігають зв’язок із кафедрою і можуть об’єктивно оцінити відповідність ОП вимогам сучасного ринку праці. Тож метою опитування випускників ОП бакалаврського рівня вищої освіти Віктора Федурці (нині судового перекладача в м. Брно (Чеська Респуліка), Юлії Паращак (викладачки чеської мови Карлового університету) було отримання інформації щодо актуальності й відповідності змісту освітньої програми вимогам ринку праці; відповідності запланованих і фактично набутих програмних компетентностей вимогам і запитам роботодавців; якості складових освітньої програми, зокрема теоретичної й практичної компонент, у тому числі soft skills; дієвості форм і методів викладання й оцінювання; рівня задоволеності здобутими знаннями й уміннями, вирішальними для працевлаштування й дальшої професійної діяльності.

До процесу періодичного перегляду освітньої програми «Чеська мова та література» безпосередньо залучені й роботодавці. Метою опитування викладачів чеської мови у школах Закарпаття, де вивчають цю іноземну мову, – Вікторії Шепи, Людмили Сидір, Тетяни Кошелі, Людмили Богдан-Котовської, – було  з’ясування їхньої думки щодо відповідності компетентностей, набутих здобувачами першого рівня вищої освіти, сучасним вимогам до фахівців на ринку праці, очікуванням і потребам роботодавців; задоволення якістю підготовки здобувачів за освітньою програмою «Чеська мова та література», у тому числі рівнем теоретичних знань, практичних навичок, соціальних навичок (soft skills); сильних і слабких сторін і рівня конкурентоспроможності випускників програми; напрямів взаємодії та залучення роботодавців до модернізації освітньої програми.

Представниць академічної спільноти, яку представляли проректорка Карпатського університету ім. А. Волошина Олена Шимко та викладачка чеської мови Карлового університету Юлія Паращак, опитували, щоб скласти уявлення стосовно політики і процедур внутрішнього забезпечення якості освітньої програми; якості знань здобувачів; придатності випускників до працевлаштування; забезпечення принципу студентоцентрованого навчання й академічної свободи; дотримання принципів доброчесності.

Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначали, враховуючи позиції та потреби зацікавлених сторін. Було наголошено, що всі основні компоненти спеціалізації освітньої програми повною мірою враховують регіональний контекст. Освітній процес ОК спеціалізації реалізується чеською мовою.

Схвально відгукнулися учасники круглого столу й на те, що, окрім теоретичних дисциплін, введено й «Практичний курс чеської мови» обсягом 360 годин. Це дає змогу врахувати тенденції розвитку спеціальності, ринку праці на сучасному етапі та регіонального контексту освітньої програми. У контексті відповідності цьому розвитку були обговорені ОК та ПРН.

Учасники круглого столу дійшли висновку, що в ОП «Чеська мова та література» закладено цілі, які враховують важливі зміни на ринку праці й дадуть змогу випускникові програми бути конкурентоспроможним, влаштовуючись на роботу, що відображено в протоколах робочої групи.

За інформацією гаранта освітньої програми «Чеська мова та література»,
к. ф. н., доцентки кафедри словацької філології Юлії Юсип-Якимович

 

Залишіть відповідь

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.