Сайт Медіацентру УжНУ
Підрозділ створений у липні 2013 року

На економічному факультеті пройшла перша Міжнародна інтернет-конференція щодо обліку, аналізу, аудиту та оподаткування

За результатами конференції підготовлені рекомендації, направлені на адресу Міністерства освіти і науки України, Мінфіну, редакціям журналів «Бухгалтерський облік і аудит» та «Економіка. Фінанси. Право», а також Аудиторській палаті України та Спілці аудиторів України

0 557
На економічному факультеті пройшла перша Міжнародна інтернет-конференція щодо обліку, аналізу, аудиту та оподаткування
На економічному факультеті пройшла перша Міжнародна інтернет-конференція щодо обліку, аналізу, аудиту та оподаткування
21 квітня відбулася перша Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Облік, аналіз, аудит і оподаткування в умовах глобалізації економіки» в рамках виконання ініціативної теми кафедри обліку і аудиту ДВНЗ «Ужгородський національний університет» «Облік, аналіз, аудит і оподаткування в умовах глобалізації економіки».

Зважаючи на те, що економіка України перебуває в умовах трансформаційних процесів, які потребують науково обґрунтованого підходу до реформування всіх інституційних ділянок, реформування інституцій неможливе без розробки конкретних заходів з удосконалення обліку, контролю, аналізу, аудиту та оподаткування, підвищення якості і змісту підготовки фахівців, спрямованих на ефективне їх функціонування.

Мета І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції – комплексний науковий розгляд актуальних проблем обліку, контролю, аудиту, аналізу та оподаткування, підвищення якості і змісту підготовки фахівців із залученням зусиль науковців, аспірантів, студентів, встановлення контактів між вченими різних країн, обмін науковими результатами і дослідницьким досвідом.

Програмою інтернет-конференції були визначені такі напрями для реалізації названої вище мети: міжнародний та національний досвід розвитку обліку в умовах глобалізації економіки; управлінський облік і контролінг у системі стратегічного управління підприємством; економічний аналіз та аналітичне забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання; проблеми гармонізації фінансової звітності в Україні з Міжнародними стандартами; бухгалтерський облік у контексті перспектив удосконалення оподаткування підприємницької діяльності в Україні; аудит в умовах глобалізації економіки; якість і зміст підготовки фахівців з напряму 071 «Облік і оподаткування», тези доповідей за якими були представлені науковцями та дослідниками.

Організаторами конференції стали: ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; Аудиторська палата України; Спілка аудиторів України; журнал «Бухгалтерський облік і аудит»; Журнал «Економіка. Фінанси. Право»; Білоруський державний економічний університет; Молдавська економічна академія; Університет Корвінус (Угорщина); Вільнюський університет (Литва); Університет економіки у Кракові (Польща); Технічний університет у Кошицях (Словацька Республіка); Вища школа міжнародного бізнесу ISM у Пряшеві (Словацька Республіка).

Серед основних результатів конференції – створення законодавчих та організаційних передумов для реформування системи бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту і оподаткування у відповідності зі світовими стандартами; гармонізація та узгодження бухгалтерського та податкового законодавства в різних сферах діяльності з метою детінізації економіки; розробка адаптивної обліково-аналітичної системи у господарську діяльність підприємств, яка забезпечить підвищення їх управління та сприятиме ефективному прийняття управлінських рішень; розробка та уточнення рекомендацій, спрямованих на дальше удосконалення якості і змісту підготовки бакалаврів і магістрів відповідно до сучасних вимог глобалізаційних процесів; визначення концептуальних напрямів наукових досліджень для теоретичного обґрунтування та наступного практичного впровадження рекомендацій.

Для участі в конференції науковцями та дослідниками подано 158 тез доповідей, з яких – 43 докторів наук, професорів. У конференції в її семи напрямах представлені тези доповідей науковців з 8 держав, зокрема з вишів України – 103 (з них 18 науковців нашої кафедри), а також з іноземних вузів – 55 тез, зокрема Білорусі – 13, Узбекистану – 9; Молдови – 5; Болгарії – 3; Литви – 1; Польщі – 1; з окремих вузів Росії – 23.

Важливо, що під час конференції значну увагу було приділено проблемам якості та змісту підготовки фахівців з напряму «Облік і оподаткування». Заслуговують на особливу увагу тези доповідей: доктора псих. наук, професора Калузького державного університету ім. К.Е. Ціолковського М.Р. Арпентьєвої на тему «Динамічні здатності освітньої організації у забезпеченні управління її життєдіяльністю»; д.е.н., проф., зав. кафедри обліку в кредитних та бюджетних установах та економічного аналізу Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана Л.М. Кіндрацької на тему «Взаємозалежність теорії і практики бухгалтерського обліку у процесі підготовки фахівців з обліку та оподаткування»; д.е.н., проф. кафедри обліку і аудиту Вільнюського університету В.Ю. Лакіса «Підготовка фахівців з обліку і аудиту у Вільнюському університеті»; проф., зав. кафедри обліку і аудиту УжНУ Й.Я. Даньківа «Про систему підготовки фахівців з обліку в угорському університеті «Корвінус» (Будапешт)»; д.е.н., проф., зав. кафедри обліку, аналізу і аудиту Білоруського державного економічного університету на тему «Актуальні проблеми суттєвого співробітництва вузів»; д.е.н., проф. кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу Тернопільського національного економічного університету П.Р. Пуцентейла на тему «Якість і зміст підготовки бухгалтера-аналітика»; доцента кафедри обліку і оподаткування Східноєвропейського університету економіки та менеджменту Н.М. Светлової на тему «Сучасні виклики для бухгалтерської професії»; д. пед. н., проф., завкафедри бухгалтерського обліку Національної академії статистики, обліку і аудиту М.Т. Теловатої на тему «Внутрішні чинники, що впливають на конкурентоспроможність вищих навчальних закладів» та інші.

За результатами конференції підготовлені рекомендації, направлені на адресу Міністерства освіти і науки України, Мінфіну, редакціям журналів «Бухгалтерський облік і аудит» та «Економіка. Фінанси. Право», а також Аудиторській палаті України та Спілці аудиторів України.

За матеріалами тез доповідей учасників конференції науковцями кафедри обліку і аудиту УжНУ підготовлений і виданий Збірник тез доповідей обсягом 470 сторінок, з яким можна ознайомитись на сайті кафедри.

За інформацією завідувача кафедри обліку й аудиту,
професора Йосипа Даньківа
Залишіть відповідь

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.